motol motolice 2014

8. ročník humanitárního koncertu na podporu Nadace Národ dětem 100% zisku ze vstupného opět putuje na účet nadace!

26. dubna 2014, od 15:00 Břevnovský klášter, Praha 6

od
20:20

Dan Bárta
& illustratosphere

od
18:00

Tata/Bojs

(akusticky)

od
15:30

Sunflower
Caravan

Moderují:

Veronika Koloušková & Petr Horký / Piranha Film

Motol Motolice

Zajímá vás, jak dopadl sedmý ročník? Přečtěte si závěrečnou zprávu Motol Motolice 2013.

Díky sedmi ročníkům Motol Motolice jsme mohli předat Nadaci Národ dětem skoro jeden milion korun českých. Moderují opět Veronika Koloušková a Petr Horký.

Pořadatel

Agnes Miksch (pořadatel akce)
Telefon: +420 605 159 342
E-mail: agnes@motol-motolice.cz

Vstupenky

Vstupenky lze zakoupit v síti TicketStream, v kancelářích Čedok a Firo Tour, v knihkupectvích Kanzelsberger.
Na tuto akci můžete rovněž zakoupit
e-tickets, které si sami vytisknete ihned po zaplacení.

Ceny vstupného v předprodeji 220 Kč (200 Kč ve prospěch Nadace, 20 Kč poplatek pro Ticket Stream), na místě 290 Kč (290 Kč ve prospěch Nadace).

100% zisku ze vstupného + vaše dary opět poukážeme ve prospěch účtu Nadace Národ dětem, č. ú.: 478502093/0300 konkrétně na projekt www.1000statecnych.cz.

Doprovodný program

Smilebox Kola Expert

Opět děkuji společnosti Smilebox.cz, že se budeme moci fantasticky zvěčňovat! Možnost půjčit si kola (soutěž na místě o 50x servis v hodnotě 890 Kč). Skákací nafukovací hrad ERA (opět zdarma po celý den).

Poděkování

Hlavní partner


Akce se koná pod záštitou
MČ Praha 6

Nadace „Národ dětem"
Klinika dětské hematologie a onkologie
2. LF UK a FN Motol.

generální partner:
ČEZ

Zobrazit další partnery

generální partner:
ČEZ

SponzořiSpeciální partneři

Mediální partneři

Design

WebChtěla bych zvláště poděkovat:

Šimonovi Vostrému (ZOOM International) – díky, že si zopakoval spolupráci s námi, ta zachránila letošní ročník Motol Motolice! Nebýt Šimonova rozhodnutí, že se stane naším štědrým sponzorem, letos bych to vzdala, neboť bych nevěděla, kde finanční prostředky sebrat, neboť jsem neměla vidinu možnosti seskupení nutných prostředků (díky novému vedení od května 2013 padlo partnerství s Magistrátem hl. m. Prahy, padlo ale i generální partnerství z předešlého roku). Šimonův dar mi dal chuť to nevzdávat.

Ing. Marii Kousalíkové (starostce Městské části Praha 6) – za opětovnou podporu (dokonce značně navýšenou), záštitu a to vše v době velmi nelehké.

Janovi Teplému (Madeta) – za osobní a veselá jednání, opakovanou spolupráci, drahou kampaň věnovanou – Motol Motolici a projektu 1000 statečných, důvěru, lidský přesah a myšlenku na malé pacienty i v časech velmi pozitivních a více než osobních!

Petrovi Soukupovi (OSA) – za nadšení, bezproblémovost, snídaně, nápady, rady...básně :)

Janu Hrubešovi (Městská část Praha 6) – za neutuchající snahu opětovně prosazovat Motol Motolici jako akci městské části Praha 6

Mgr. Adéle Veverkové (kancelář starostky Městské části Praha 6) – za skvělé plánování, čas a rozhodnutí – pomoci projektu Motol Motolice!

Janu Zárubovi (radnímu Městské části Praha 6) – za osobní přesah a hlas pro Motolici :)

Heleně Hebíkové (Madeta) – za fantasticky bezproblémovou spolupráci, která nám jde rok od roku lépe a rychleji :)

Filipu Žemličkovi (Expresradio) – za rychlost a možnost bezplatné spolupráce. Nápaditost. Neutuchající chuť radit, plánovat

Pierre Benešovi (Voice of Prague, s.r.o.) – za dobré rady, milá vřelá objetí a pochvaly a elán dodávající komunikaci!

Veronice Kolouškové (moderátorka Expresradia a koncertu Motol Motolice) – za moderování akce, zájem, nápady, podporu a přátelství (některé věci jsou neměnné a je tomu dobře). Děkuji!

Petru Horkému (Piranha Film) – za opětovné moderování akce a za samozřejmost s jakou mou prosbu přijal a za to, že to dělá dokonce moc moc rád a se ctí! Za přijetí mého počínání nejen do jeho soukromého života, ale už i pracovního! Děkuji :)

Janě Horké (Piranha Film) – žena Petra Horkého jejíž nadšení pro pomoc nepramení jen v jakémsi sekundování svému muži, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale z velmi vstřícných, věcných, faktických, odvážných nápadů dotažených do konce v neskutečné kvalitě a pohodě!

Miroslavu Uďanovi (Shoptet) – za to, jak propadl konání charity a být užitečný světu a dopřávat i jiným, když jemu samotnému bylo tolik přáno. Ne každý, kterému je přáno, to umí vracet. Moc hezké, milé a velmi líbivé :)

Martin „Kafes“ Hirthovi – za talent, grafiku, chuť a milou povahu a oslovení Agnesku (i to je neměnné)

Petrovi Maškovi (Lucafee) – za pohodovou spolupráci, laté s nejlepší pěnou na světě, čaj a snahu o zviditelnění akce a chuť být nápomocen mému počínání

Martině „brouk“ – podiové (stage) manažerce, která již 7 let koordinuje chod kolem podia v den akce a to, i když jí zavolám na poslední chvíli (každoročně)!

Sandře Kohnerové a „Evině“ Evičce Zimolové – že jsem mohla s klidem, že pečují o svěřené děti v seminariu, chystat i letošní Motolici!

rodičům (Agnes a Františkovi) – za hlídání ratolesti. Za statečnost žít tak pěkně i bez jednoho ze svých dětí. A za to, jak moc mne mají rádi!

Fanymu – bráchovi, za talent na plátně, za lásku, ochotu být mi bráchou... Mám tě ráda.

Filipovi – že mne má prostě rád – se vším, co už neodpářu... nebo nechci odpárat.

Agince – za namluvení spotu a inspiraci, její skvělou a vlídnou povahu – motýlkování mým životem. Miluji tě!

Ráchel – za to že je tak bezvadně svá, ochotná chvilku být i „u babičky a dědy" a nevyčítat mi to:) Miluji tě...

Janince Aust – opakuji se: za věčné nejvíc nejlepší přátelství, povídání, čas, rady – neskutečně si tě vážím a mám tě ráda a nikdy to nebude jinak!

Bendákovým (Kačence a Kamilovi) – za jejich existenci, za jejich děti, vnoučata, za jejich videa, jejich sdílení…a za to že vím, že mne mají také rádi!

Netvorovi (Pavlovi Nentvichovi) – refrén: za to že byl, tam kde byl, že konal to, co konal a že kouká, aby byl „syn“ když už tu po Jance „zbyl“ – supluj dál – ŇUF nejvíc!

Dankovi Bártů a Filipovi Jelínkovi a vůbec celé Illustratospheře – že s takovou samozřejmostí berou Motol Motolici za svou akci!

Johaně Hovorkové (Hospital in) – za zájem o festival, o mé počínání vůbec a hezké články v časopisech Hospital In.

Kateřině Kováč (ZOOM International) – za její nevídané nadšení, nasazení vlastního těla, mysli do akce sbírka pro Motol Motolici. Dále za umění nadchnout a přesvědčit své vedení, že sponzorování Motolice je skvělá věc! Letos si pozornosti vážím o to více, že řešila toliko vlastních problémů!

MUDr. Martinovi Hollému (řediteli Psychiatrické léčebny v Bohnicích) – za osobní přesah, sdílení, rady ve všem, co jsem mu svěřila a pomocnou ruku, kdykoli jsem si jen zamanula:)

Matúšovi Hrončekovi (Media Channel) – za opětovnou chuť spolupracovat a neskutečnou a užitečnou (účelnou) pomoc s outdoor prostory na propagaci Motol Motolice.

Prof. MUDr. Janu Trkovi, Ph.D. (CLIP – Laboratoř molekulární genetiky) – za čas věnovaný mým projektům, za rady (odborné i neodborné), nápady, postřehy, osobní i lidský přesah – náklonnost, za sdílení a projevenou důvěru.

Ing. Janu Zahradilovi (1. místopředsedovi ODS, toho času europoslanci) – za projevenou náklonnost mému charitativnímu počínání a co je velmi cenné u politika, že mlčky, tiše a z povzdálí neokázale nabízel v době těžkých vlastní prostředky, aby se mohla Motolice konat na „jeho půdě" a domovině – pozemcích Městské části Praha 6. A i když nehraje Motolice „jeho šálky kávy", pochopil přesah tohoto festivalu a svými zkušenostmi, radami a finančními prostředky napomáhá i projektu 1000statečných.

Pavlu Fuchsovi (manGoweb) – že se pustil do nelehké práce, inovovat weby motolice a to s naprostou samozřejmostí a chutí. Mimochodem, jak se vám líbí nový kabátek stránek?

Tak vidíte, že se to prostě v jednom dělat nedá :)
Díky vám všem, Agnes

Se srdcem vytvořil manGoweb