9. ročník humanitárního koncertu na podporu Nadace „Národ dětem“ 100% zisku ze vstupného opět putuje na účet nadace!

motol motolice 2015

26. dubna 2015, od 13:30 Břevnovský klášter, Praha 6

13.30 - 15.00 PITCH BENDER

15.30 - 17.00 ANDROID ASTEROID

17.40 - 19.10 UNITED FLAVOUR

Motol Motolice

Díky osmi ročníkům Motol Motolice jsme mohli předat Nadaci Národ dětem přes milion dvěstě korun českých. Konkrétně na projekt 1000 statečných (www.1000statecnych.cz) Moderují opět Veronika Koloušková a Petr Horký.

Pořadatel

Agnes Miksch (pořadatel akce)
Telefon: +420 605 159 342
E-mail: agnes.miksch@seznam.cz

Vstupenky

Vstupenky lze zakoupit v síti TicketStream, v kancelářích Čedok a Firo Tour, v knihkupectvích Kanzelsberger.
Na tuto akci můžete rovněž zakoupit
e-tickets, které si sami vytisknete ihned po zaplacení.

Ceny vstupného v předprodeji 160 Kč (150 Kč ve prospěch Nadace, 10 Kč poplatek pro Ticket Stream), na místě 290 Kč (290 Kč ve prospěch Nadace).

100% zisku ze vstupného + vaše dary opět poukážeme ve prospěch účtu Nadace Národ dětem, č. ú.: 478502093/0300, variabilní symbol 1000, konkrétně na projekt www.1000statecnych.cz.

Doprovodný program

Smilebox Kola Expert

Opět děkuji společnosti Smilebox.cz, že se budeme moci fantasticky zvěčňovat! Možnost půjčit si kola.

Poděkování

Hlavní partner


Akce se koná pod záštitou
MČ Praha 6

Nadace „Národ dětem"
Klinika dětské hematologie a onkologie
2. LF UK a FN Motol.

generální partner:
ČEZ

Zobrazit další partnery

generální partner:
ČEZ

Sponzoři
Speciální partneři

Mediální partneři

Design

WebChtěla bych zvláště poděkovat:

Šimonovi Vostrému (ZOOM International) – díky, že si zopakoval spolupráci s námi, ta zachránila i letošní ročník Motol Motolice! Byl prvním domluveným a zapitým partnerem Motol Motolice. Jistota, že v nějaké podobě i další ročník jistě uskutečním.

nadace ČEZ (Jan Kapička) – za opětovné partnertsví i v době velkých škrtů a záplavě Bohulibých akcí.

Mgr. Ondřej Kolář (starosta Městské části Praha 6) – za podporu, záštitu a ochotu pokračovat v tradiční akci.

Janovi Teplému (Madeta) – za osobní a veselá jednání, opakovanou spolupráci, drahou kampaň věnovanou – Motol Motolici a projektu 1000 statečných, důvěru, lidský přesah a myšlenku na malé pacienty i v časech velmi pozitivních a více než osobních! To se nemění.

Roman Strejček (OSA) – za to, jak se OSA pyšní spoluprací s motolicí. Ba i veřejně byla Motolice zahrnuta na oslavách výročí 90.let OSA.

Petrovi Soukupovi (OSA) – za nadšení, bezproblémovost, ochrannou ruku, sympatie...básně :)

Janu Hrubešovi (Městská část Praha 6) – za neutuchající snahu opětovně prosazovat Motol Motolici jako akci městské části Praha 6. Ochrannou ruku, ať se děje, co se děje.

Pierre Benešovi & Filipovi Žemličkovi (Expres Praha) – za dobré rady, bezproblémovou spolupráci, samozřejmou podporu, milá vřelá objetí a pochvaly a elán dodávající komunikaci!

Veronice Kolouškové (moderátorka Expresradia a koncertu Motol Motolice) – za moderování akce, zájem, nápady, podporu a přátelství (některé věci jsou neměnné a je tomu dobře). Děkuji! Neměnné.

Petru Horkému (Piranha Film) – za opětovné moderování akce a za samozřejmost s jakou mou prosbu přijal a za to, že to dělá dokonce moc moc rád a se ctí! Za přijetí mého počínání nejen do jeho soukromého života, ale už i pracovního! Za přátelství. Děkuji :)

Janě Horké (Piranha Film) – žena Petra Horkého jejíž nadšení pro pomoc nepramení jen v jakémsi sekundování svému muži, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale z velmi vstřícných, věcných, faktických, odvážných nápadů dotažených do konce v neskutečné kvalitě a pohodě! Neměnné.

Jozef Papp (Stanton Chase Praha s.r.o.) – nováček mezi partnery. Za nečekanou podporu v době velmi těžké - v době velkých ztrát finančních.

František Drobný – děkuji za samozřejmou podporu a důvěru. Však víš!

František Bauer – za velmi odvážný pokus sponzorovat charitativní akci, i když nikdy motolici ani nenavštívil. Zkrátka jen chuť být užitečný, platný. Moc toho nenakecat a jen konat. Děkuji.

Miroslavu Uďanovi (Shoptet) – za to, jak propadl konání charity a být užitečný světu a dopřávat i jiným, když jemu samotnému bylo tolik přáno. Ne každý, kterému je přáno, to umí vracet. Čistíš karmu dobře. Jistě se ti to vrátí na dětech! Já držím palce!

Martin „Kafes“ Hirthovi – za talent, grafiku, chuť, i náročných či kostrbatých termínech odvést fantastickou práci a za oslovování Agnesku (i to je stále stejné)

Michal Kučera – (poslanec TOP09) za velmi štědrý osobní dar, který mu nepřinese kromě dobrého pocitu nic. Jsem velmi ráda za nezištnost daru a rozhodnutí finanční podpory. Vážím si podpory a sympatií.

Alexandr Borovička (NÚDZ) – za nečekaně štědrý osobní dar na organizaci motolice. Za vzkříšené dávné kamarádství.

Petrovi Maškovi (Lucafee) – za pohodovou spolupráci, laté s nejlepší pěnou na světě, čaj a snahu o zviditelnění akce a chuť být nápomocen mému počínání

Martině „brouk“ – podiové (stage) manažerce, která již 8 let koordinuje chod kolem podia v den akce a to, i když jí zavolám na poslední chvíli (každoročně)!

Monice Hejnové a Evičce Zimolové – že jsem mohla s klidem, že pečují o svěřené děti v seminariu, chystat i letošní Motolici!

rodičům (Agnes a Františkovi) – za hlídání ratolesti. Za statečnost žít tak pěkně i bez jednoho ze svých dětí. A za to, jak moc mne mají rádi!

Fanymu – bráchovi, za talent na plátně, za lásku, ochotu být mi bráchou... Mám tě ráda.

Agince – za namluvení spotu a inspiraci, její skvělou a vlídnou povahu – motýlkování mým životem. Miluji tě!

Ráchel – za to že je tak bezvadně svá, ochotná chvilku být i „u babičky a dědy" a nevyčítat mi to:) ochotu spolupracovat a chodit se mnou i na "nudná" jednání (z jejího pohledu). Miluji tě...

Janince Aust – opakuji se: za věčné nejvíc nejlepší přátelství, povídání, čas, rady – neskutečně si tě vážím a mám tě ráda a nikdy to nebude jinak!

Bendákovým (Kačence a Kamilovi) – za jejich existenci, za jejich děti, vnoučata, za jejich videa, jejich sdílení…a za to že vím, že mne mají také rádi!

Netvorovi (Pavlovi Nentvichovi) – refrén: za to že byl, tam kde byl, že konal to, co konal a že kouká, aby byl „syn“ když už tu po Jance „zbyl“ – supluj dál – ŇUF nejvíc!

Dankovi Bártů a Filipovi Jelínkovi a vůbec celé Illustratospheře – že s takovou samozřejmostí berou Motol Motolici za svou akci!

Johaně Hovorkové (Hospital in) – za zájem o festival, o mé počínání vůbec a hezké články v časopisech Hospital In.

Kateřině Kováč (ZOOM International) – za její nevídané nadšení, přesah. Zapojení svého okolí, kdykoli si vzpomenu, že na něco mé kontakty nestačí.

MUDr. Martinovi Hollému (řediteli Psychiatrické nemocnice v Bohnicích) – za osobní přesah, sdílení, rady ve všem, co jsem mu svěřila a pomocnou ruku, kdykoli jsem si jen zamanula:)

Matúšovi Hrončekovi (Media Channel) – za opětovnou chuť spolupracovat a neskutečnou a užitečnou (účelnou) pomoc s outdoor prostory na propagaci Motol Motolice.

Prof. MUDr. Janu Trkovi, Ph.D. (CLIP – Laboratoř molekulární genetiky) – za čas věnovaný mým projektům, za rady (odborné i neodborné), nápady, postřehy, osobní i lidský přesah – náklonnost, za sdílení a projevenou důvěru.

Pavlu Fuchsovi (manGoweb) – že se pustil do nelehké práce, inovovat weby motolice a povedlo se to skvěle!

Se srdcem vytvořil manGoweb