motol motolice 2016

10. ročník humanitárního koncertu
na podporu Nadace „Národ dětem“
100% zisku
ze vstupného
opět putuje na projekt 1000 statečných!

J.A.R.

PRAGO UNION

EN.DRU | Jiří Řehulka & Malý Beat + Petra Göbelová

7. května | Břevnovský klášter - Praha 6

20.00 - 21.00 J.A.R.

17.30 - 19.00 PRAGO UNION

15.00 - 16.30 EN.DRU

13.00 - 14.30 JIŘÍ ŘEHULKA A MALÝ BEAT & PETRA GÖBELOVÁ

VSTUPENKY

Předprodej: Goout.cz za 250 Kč na místě 350 Kč

Poděkování

Generální partner


Akci podpořila

Sponzor

Hlavní mediální partneři


Mecenáši

Zobrazit další partnery

Speciální mediální podpora

Periodikum

Catering

Generální partner

Služby sanitární

Předprodej

Design

Web

Security

Show partnerChtěla bych zvláště poděkovat:

Šimonovi Vostrému (ZOOM International) – OBR díky, že opakovaně spolupracuje, jelikož zachránil i letošní ročník Motol Motolice! Byl opět prvním domluveným a partnerem Motol Motolice.

nadace ČEZ (Marie Jelínková) – za trpělivost, pochopení a pomoc.

Mgr. Ondřej Kolář (starosta Městské části Praha 6) – za podporu, záštitu a ochotu pokračovat v tradiční akci.

Janovi Teplému (Madeta) – za osobní přesah a podporu vyjádřenou nejen finančně mým aktivitám – Motol Motolici a projektu 1000 statečných. Vážím si té důvěry!

Roman Strejček (OSA) – za to, jak se OSA pyšní spoluprací s motolicí. Ba i veřejně byla Motolice zahrnuta na oslavách výročí 90.let OSA.

Petrovi Soukupovi (OSA) – za rady, pohodový přístup, ochrannou ruku, sympatie...básně :)

Janu Hrubešovi (Městská část Praha 6) – za neutuchající snahu a nalézání možností pro opětovné podpory Motol Motolici za městskou část Praha 6. Ochrannou ruku, ať se děje, co se děje.

Pierre Benešovi & Filipovi Žemličkovi (Expres Praha) – za dobré rady, bezproblémovou spolupráci, samozřejmou podporu, milá vřelá objetí a pochvaly a elán dodávající komunikaci!

Veronice Kolouškové (moderátorka Expresradia a koncertu Motol Motolice) – za moderování akce, zájem, nápady, podporu a přátelství (některé věci jsou neměnné a je tomu dobře). Děkuji! Neměnné, tak něměním.

Petru Horkému (Piranha Film) – za opětovné moderování akce a za samozřejmost s jakou mou prosbu přijal a za to, že to dělá dokonce moc moc rád a se ctí! Za přijetí mého počínání nejen do jeho soukromého života, ale už i pracovního! Za přátelství. Děkuji :)

Janě Horké (Piranha Film) – žena Petra Horkého jejíž nadšení pro pomoc nepramení jen v jakémsi sekundování svému muži, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale z velmi vstřícných, věcných, faktických, odvážných nápadů dotažených do konce v neskutečné kvalitě a pohodě! Neměnné.

Michalu Kučerovi – (poslanec TOP09) - za zopakované partnerství, podporu i mimo sponzorování koncertu, snahy napomoci mým aktivitám.

Martin „Kafes“ Hirthovi – za talent, grafiku, chuť, i v náročných či kostrbatých termínech odvést fantastickou práci a za oslovování Agnesku (i to je stále stejné)

Tomáši Vajdovi – Centr Group za sponzorskou podporu mé akce. Každoroční profesionálně odvedenou práci. Za laskavou spolupráci.

Alexandr Borovička (NÚDZ) – za nečekaně štědrý osobní dar na organizaci motolice. Za vzkříšené dávné kamarádství.

Františkovi Drobnému (Žatec) – za neskutečnou důvěru, kamarádství, podporu a však on ví!

Václavu Pištorovi – populizátor ochrany žraloků - děkuji za nečekané mecenášství, zájem, dar a kamarádství.

Danu Přibáňovi – trabanti na cestách - za sdílení, rady, sympatie a že mne má rád.

Petrovi Maškovi (Lucafee) – za pohodovou spolupráci, nejlepší kávu, čaj a snahu o zviditelnění akce a chuť být nápomocen mému počínání. Ňamáníčko.

Martině „brouk“ – podiové (stage) manažerce, která již 9 let koordinuje chod kolem podia v den akce a to, i když jí zavolám na poslední chvíli (i když letos jsem nezapoměla)!

Monice Hejnové a Evičce Zimolové – že jsem mohla s klidem, že pečují o svěřené děti v seminariu, chystat i letošní Motolici!

rodičům (Agnes a Františkovi) – za hlídání ratolesti. Za statečnost žít tak pěkně i bez jednoho ze svých dětí. A za to, jak moc mne mají rádi!

Fanymu – bráchovi, za talent na plátně, za lásku, ochotu být mi bráchou... Mám tě ráda.

Agince – za namluvení spotu a inspiraci, její skvělou a vlídnou povahu – motýlkování mým životem. Miluji tě!

Ráchel – za to že je tak bezvadně svá, ochotná chvilku být i „u babičky a dědy" a nevyčítat mi to:) ochotu spolupracovat a chodit se mnou i na "nudná" jednání (z jejího pohledu). Miluji tě...

Janince Aust – opakuji se: za věčné nejvíc nejlepší přátelství, povídání, čas, rady – neskutečně si tě vážím a mám tě ráda a nikdy to nebude jinak!

Bendákovým (Kačence a Kamilovi) – za jejich existenci, za jejich děti, vnoučata, za jejich videa, jejich sdílení…a za to že vím, že mne mají také rádi!

Networovi (Pavlovi Nentvichovi) – refrén: za to že byl, tam kde byl, že konal to, co konal a že kouká, aby byl „syn“ když už tu po Jance „zbyl“ – supluj dál – ŇUF nejvíc!

Dankovi Bártů a Filipovi Jelínkovi – že s takovou samozřejmostí berou Motol Motolici za svou akci!

Johaně Hovorkové (Hospital in) – za zájem o festival, o mé počínání vůbec a hezké články v časopisech Hospital In.

Kateřině Kováč (ZOOM International) – za její nevídané nadšení, přesah. Zapojení svého okolí, kdykoli si vzpomenu, že na něco mé kontakty nestačí.

MUDr. Martinovi Hollému (řediteli Psychiatrické nemocnice v Bohnicích) – za osobní přesah, sdílení, rady ve všem, co jsem mu svěřila a pomocnou ruku, kdykoli jsem si jen zamanula:)

Matúšovi Hrončekovi (Media Channel) – za opětovnou chuť spolupracovat a neskutečnou a užitečnou (účelnou) pomoc s outdoor prostory na propagaci Motol Motolice i projektu 1000 statečných.

Prof. MUDr. Janu Trkovi, Ph.D. (CLIP – Laboratoř molekulární genetiky) – za čas věnovaný mým projektům, za rady (odborné i neodborné), nápady, postřehy, osobní i lidský přesah – náklonnost, za sdílení a projevenou důvěru.

Pavlu Fuchsovi & Matějovi Kabzanovi (manGoweb) – že se pustili do nelehké práce, inovovat weby motolice a povedlo se to skvěle!

Se srdcem vytvořil manGoweb