motol motolice 2017

11. ročník humanitárního koncertu
Zisk koncertu putuje NADACI „NÁROD DĚTEM“,
konkrétně projektu 1000 statečných!

Ondřej Gregor
Brzobohatý

Epoque Quartet

Dan Bárta & En.Dru

The odd Gifts | Who Killed Rose | Adventures

moderují Veronika Koloušková a Petr Horký

6. Května
Břevnovský klášter - Praha 6

Ondřej Gregor Brzobohatý

Epoque
Quartet

Dan Bárta
& En.Dru

The odd Gifts

Who Killed Rose

Adventures

vstupenky

Předprodej: ticketstream.cz za 260 kč na místě 350 kč

poděkování

Generální partner


Speciální partner

Mecenáši

Hlavní mediální partner


Zobrazit další partnery

mediální partneři

partner

geniální partner

služby sanitární

grafický design

web

security

show partnerchtěla bych zvláště poděkovat:

Šimonovi Vostrému (ZOOM International) – OBR díky, že opakovaně spolupracuje, jelikož zachránil i další, letošní ročník Motol Motolice! Je zásadním a jedním z nejdůležitějším partnerem motol-motolice, který přerost i přímou pomoc malým onkologickým pacientům.

nadace ČEZ (Marie Jelínková) – za trpělivost, pochopení a pomoc.

nadace ČEZ (Daniel Novák) – za zásadní popostrčení!

Mgr. Ondřej Kolář (starosta Městské části Praha 6) – za podporu, záštitu a ochotu pokračovat v tradiční akci.

Janovi Teplému (Madeta) – za osobní přesah a podporu vyjádřenou nejen finančně mým aktivitám – Motol Motolici a projektu 1000 statečných. Vážím si té důvěry!

Roman Strejček (OSA) – za to, jak se OSA pyšní spoluprací s motolicí. Ba i veřejně byla Motolice zahrnuta na oslavách výročí 90.let OSA.

Janu Hrubešovi (Městská část Praha 6) – za neutuchající snahu a nalézání možností pro opětovné podpory Motol Motolici za městskou část Praha 6. Ochrannou ruku, ať se děje, co se děje.

Pierre Benešovi & Filipovi Žemličkovi (Expres Praha) – za dobré rady, bezproblémovou spolupráci, samozřejmou podporu, milá vřelá objetí a pochvaly a elán dodávající komunikaci!

Veronice Kolouškové (moderátorka Expresradia a koncertu Motol Motolice) – za moderování akce, zájem, nápady, podporu a přátelství (některé věci jsou neměnné a je tomu dobře). Děkuji! Neměnné, tak něměním.

Petru Horkému (Piranha Film) – za opětovné moderování akce a za samozřejmost s jakou mou prosbu přijal a za to, že to dělá dokonce moc moc rád a se ctí! Za přijetí mého počínání nejen do jeho soukromého života, ale už i pracovního! Za přátelství. Děkuji :)

Janě Horké (Piranha Film) – žena Petra Horkého jejíž nadšení pro pomoc nepramení jen v jakémsi sekundování svému muži, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale z velmi vstřícných, věcných, faktických, odvážných nápadů dotažených do konce v neskutečné kvalitě a pohodě! Neměnné.

Martin „Kafes“ Hirthovi – za talent, grafiku, chuť, i v náročných či kostrbatých termínech odvést fantastickou práci a za oslovování Agnesku (i to je stále stejné)

Tomáši Vajdovi – Centr Group za sponzorskou podporu mé akce. Každoroční profesionálně odvedenou práci. Za laskavou spolupráci.

Alexandr Borovička (NÚDZ) – za nečekaně štědrý osobní dar na organizaci motolice. Za vzkříšené dávné kamarádství.

Františkovi Drobnému (Žatec) – za neskutečnou důvěru, kamarádství, podporu a však on ví!

Václavu Pištorovi – populizátor ochrany žraloků – děkuji za opětovné mecenášství, zájem, dar a kamarádství.

Danu Přibáňovi – trabanti na cestách – za kamarádství, rady, sympatie a že mne má rád.

Petrovi Maškovi (Lucafee) – za pohodovou spolupráci, nejlepší kávu, čaj a snahu o zviditelnění akce a chuť být nápomocen mému počínání. Ňamáníčko.

Martině „brouk“ – podiové (stage) manažerce, která již 10 let koordinovala chod kolem podia. Letos poprvé vynechá. Budiž omluvena. Má miminko! :-)

Monice Hejnové a Evičce Zimolové – že jsem mohla s klidem, že pečují o svěřené děti v seminariu, chystat i letošní Motolici!

rodičům (Agnes a Františkovi) – Za statečnost žít tak pěkně i bez jednoho ze svých dětí. A za to, jak moc mne mají rádi!

Fanymu – bráchovi, za talent na plátně, za lásku, ochotu být mi bráchou... Mám tě ráda.

Agince – za namluvení spotu a inspiraci, její skvělou a vlídnou povahu – motýlkování mým životem. Miluji tě!

Ráchel – za samořejmost s jakou chce "až umřu" v mé motolici pokračovat. Miluji tě...

Janince Aust – opakuji se: za věčné nejvíc nejlepší přátelství. Mám tě ráda a nikdy to nebude jinak!

Bendákovým (Kačence a Kamilovi) – za jejich existenci, za jejich děti, vnoučata, za jejich videa, jejich sdílení…a za to že vím, že mne mají také rádi!

Networovi (Pavlovi Nentvichovi) – refrén: za to že byl, tam kde byl, že konal to, co konal a že kouká, aby byl „syn“ když už tu po Jance „zbyl“ – supluj dál – ŇUF nejvíc!

Kateřině Kováč (ZOOM International) – za její nevídané nadšení, přesah. Zapojení svého okolí, kdykoli si vzpomenu, že na něco mé kontakty nestačí.

MUDr. Martinovi Hollému (řediteli Psychiatrické nemocnice v Bohnicích) – za osobní přesah, sdílení, rady ve všem, co jsem mu svěřila a pomocnou ruku, kdykoli jsem si jen zamanula:)

Matúšovi Hrončekovi (Media Channel) – za opětovnou chuť spolupracovat a neskutečnou a užitečnou (účelnou) pomoc s outdoor prostory na propagaci Motol Motolice i projektu 1000 statečných.

Prof. MUDr. Janu Trkovi, Ph.D. (CLIP – Laboratoř molekulární genetiky) – za čas věnovaný mým projektům, za rady (odborné i neodborné), nápady, postřehy, osobní i lidský přesah – náklonnost, za sdílení a projevenou důvěru.

Pavlu Fuchsovi & Matějovi Kabzanovi (manGoweb) – že se pustili do nelehké práce, inovovat weby motolice a povedlo se to skvěle!

Miroslavu Bobkovi (ředitel ZOO Praha) – za čas sdílení, zájem a pozornosti všelikým mým aktivitám a za zaťaté pěsti...

Se srdcem vytvořil manGoweb